sobota, 12 listopada 2016

Dzień po dniu

12 listopada 2016

Błogosławiony ten, kto służy Panu...

Powinniśmy gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy... 
  
Otwórz dom dla pielgrzymów nadziei...
Niech wniosą w twoje życie światło...
Przyjmij ich przesłanie pokoju i radości...
Niebo otwiera podwoje dla twojej odwagi...

W świat kłamstw i ciemności wchodzi Jezus...
Niesie orędzie królestwa prawdy i miłości...
Szubienica krzyża staje się drzewem życia...
Groby się otwierają - śmierć jest pokonana...

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie...

   

Brak komentarzy: