środa, 16 listopada 2016

Dzień po dniu

16 listopada 2016

Bóg wszechmogący jest po trzykroć Święty...

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało to i zostało stworzone...

Tobie, Ojcze nasz i Boże oddajemy cześć i chwałę...
Ty jesteś Panem i Stwórcą całego wszechświata...
Człowiek na Twoje podobieństwo stworzony...
Jesteśmy, by oddawać Tobie chwałę - trwać w miłości...

Ty Jezu jesteś prawdziwie Synem Bożym - Mesjaszem...
Ty dokonałeś zbawienia świata przez ofiarę krzyża...
Ty zmartwychwstałeś - żyjesz i jesteś naszym Panem...
Ty prowadzisz nas przez dzieje świata do Domu Ojca...

Duchu Święty - Tobie chwała w naszych sercach...
Ty jesteś w Kościele obecny - działasz w nas i przez nas...
Ty jesteś Miłością Ojca i Syna - jesteś ożywiającym tchnieniem...
Ty prowadzisz nas, uzdalniasz do miłości i zwycięstwa...

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili...

 
   

Brak komentarzy: