piątek, 4 listopada 2016

Dzień po dniu

4 listopada 2016

Idźmy z radością na spotkanie Pana...

Nasza ojczyzna jest w niebie...

Świat przemija, ludzkie życie krótkie...
Ludzkie ciało kruche - prochem jesteś...
Dusza żyje - dąży do nieskończoności...
Takie jest twoje i moje przeznaczenie...

Rozrywki odrywają człowieka od Boga...
Przyjemności dają złudzenie szczęścia...
Władza i pieniądz rozbija od wewnątrz...
Moje ocalenie tylko w miłości Jezusa...

Tak trwajcie mocno w Panu...


   

Brak komentarzy: