czwartek, 24 listopada 2016

Dzień po dniu

24 listopada 2016

Błogosławieni wezwani na ucztę...

Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe...

Czas przełomu, oczekiwania na przyjście Pana...
Znaki na niebie, trwoga na ziemi - zagrożenie...
Jerozolima zburzona, ucisk i prześladowanie...
Pan mówi - jestem z wami, nie lękajcie się...

Ciągle Jezus przychodzi w małych wydarzeniach...
Jesteśmy zaspani - bardzo rozproszeni - nie widzimy...
On puka do drzwi - my zasłuchani w pustkę serca...
On kocha nas - my uciekamy przed Jego miłością...

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie... 
   

Brak komentarzy: