wtorek, 1 listopada 2016

Dzień po dniu

1 listopada 2016

Oto lud wierny, szukający Boga...

Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi...

Baranek Boży - Jezus prowadzi nas do nieba...
Jesteś grzesznikiem - On czyni nas świętymi...
Uwierzyłeś Miłości - szaleństwo Boże w nas...
Wszyscy są zaproszeni - daj się pochwycić...

Świętość jest darem Boga od początki - chwała Panu...
Przyjmij dar - prowadź życie po ścieżce misji Jezusa...
Duch Święty wspiera niemoc - pokonasz samego siebie...
W górę serca - bohater wiary twoim przeznaczeniem... 

Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen...

Czas jest krótki - świat się rozsypuje i przemija w nas...
Skarby zbierane na ziemi śmieciem są - miłość zostaje...
Świat Boga wielki jest w nieskończoności i chwale...
Tam idziesz - Jezus jest drogą - tylko miłość sensem...

Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec...
Kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty...

  

 
   

Brak komentarzy: