niedziela, 13 listopada 2016

Dzień po dniu

13 listopada 2016

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie...

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach...

Bóg jest sprawiedliwym Ojcem wszystkich ludzi...
Nikogo nie odrzuca - szuka zagubionych biedaków...
Jego miłosierdzie obmywa nasze grzechy...
Uzdrawia nas i przywraca utraconą godność...

Kto nie chce pracować niech też nie je...

Praca ubogaca nas i uszlachetnia codzienność...
Niech twój trud będzie przeniknięty miłością...
Nie trać czasu na to co nie jest pożytkiem...
Pieniądz nie jest warunkiem twojej dobroci...

Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony...

Wypełniły się słowa Jezusa - świątynia jest zburzona...
Teraz świątynią jest Jezus - Duch Święty mieszka w nas...
Przyzwolenie na grzech niszczy człowieka - jest ruiną...
Krzyż Jezusa nie fundamentem Nowego Jeruzalem w nas...  

Przez swą wytrwałość ocalicie wasze życie...
   
  

Brak komentarzy: