czwartek, 10 listopada 2016

Dzień po dniu

10 listopada 2016

Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą...

Królestwo Boże pośród was jest...

Jezus Chrystus jest Królem i Panem wszechświata...
Miłość, Prawda, Pokój, Sprawiedliwość - to Jezus...
On zasiał ziarno w glebie ludzkich serc na świecie...
Duch Święty rozpala ogień w naszych sercach...

Jesteśmy dziećmi Jego Królestwa...
Należymy do wspólnoty świętych...
W ciemnościach świeci Iskra miłości...
Blask prawdy toruje drogę wspólnocie...

Zrodziłem go w kajdanach dla Jezusa...
Zwracam go tobie - przyjmij go jak mnie...
Stał się moim bratem - będzie twoim synem...
Proszę w imię miłości - policz to na mój rachunek...

Ja jestem krzewem winnym, a wy - latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity... 
   

Brak komentarzy: