środa, 23 listopada 2016

Dzień po dniu

23 listopada 2016

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu...

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!

Ogarniam spojrzeniem - jeśli to możliwe - wszechświat cały...
Godne podziwu są Twoje dzieła, Panie - wielbić Ciebie pragnę...
Wszystko jest harmonią i pięknem - wszystko w Twoim ręku...
Bóg jest dobry - miłość Jego niepojęta w krzyżu Baranka...

Idziemy za Tobą - Jezu Chryste nasz Odkupicielu...
Nie lękamy się odrzucenia i prześladowań...
Twój Duch jest siłą naszą w przeciwnościach...
Świadectwo nasze jest światłem w mroku tej ziemi...

Krew męczenników zmieszana z Krwią Baranka...
Słowo Życia kruszy skały ludzkich serc...
Nienawiść świata ironią w obliczy miłości uczniów...
Powołani do zwycięstwa idziemy za Tobą, Panie...

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...   

Brak komentarzy: