piątek, 25 listopada 2016

Dzień po dniu

25 listopada 2016

Oto przybytek Pana Boga z ludźmi...

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową... I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga...

Wszyscy jesteśmy zbawieni przez ofiarę krzyża Jezusa...
Dar zbawienia trzeba przyjąć z wiarą i drogą Pana podążać...
Jezus prowadzi nas przez świat we wspólnocie uczniów...
Idziemy przez dzieje świata ku niebu - to Dom Ojca...

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą...   

Brak komentarzy: