wtorek, 15 listopada 2016

Dzień po dniu

15 listopada 2016

Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie...

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną...

On pukał do drzwi naszych,
a my przytuleni 
z zaciśniętym sercem 
siedzieliśmy w ciszy
i każdy z nas udawał - 
pukania nie słyszy...

Nie lękajcie się...
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych...
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki...
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha...
Boże nasz i Panie uzdrów moje życie...

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu...
   

Brak komentarzy: