poniedziałek, 14 listopada 2016

Dzień po dniu

14 listopada 2016

Zwycięzcy podam owoc z drzewa życia...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...

Chcemy iść za Tobą - Jezusie Synu Dawida...
Otwórz nasze oczy - dotnij naszych serc...
Niech światło Twojej miłości obudzi nas...
Nawróć nas Panie do pierwszej miłości...

Tyle ciemności jest wokół nas...
Tyle niewiedzy jest w naszych myślach...
Wirusy cynizmy i pogardy wchodzą w nas...
Dotykaj i uzdrawiaj nas Panie Jezu...

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga...

 

Brak komentarzy: