poniedziałek, 7 listopada 2016

Dzień po dniu

7 listopada 2016

Oto lud wierny szukający Boga...

Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary...

Wiara rośnie w nas gdy szukamy Pana w codzienności...
Wiara dojrzewa przez zmaganie się z cierpieniem...
Wiara doskonali się gdy zgłębiamy jej tajemnice...
Wiara realizuje się w nas przez czyny miłosierdzia...

Uważajcie na siebie! Jeśli brat twój zawini, upomnij go...

Być uważnym - to patrzyć, myśleć i przewidywać...
Bezmyślność zgubiła niejednego inteligenta...
Upomnienie, ale z miłością i odpowiedzialnością...
Przebaczenie burzy mury lęków i leczy serca...

Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą...

Lękajmy się zarażać ludzi własną podłością...
Dzielmy się dobrem - jest w głębi naszych serc...
Nie potępiajmy, nie użalajmy się - gdy nas ranią...
Odbuduj ruinę pałacu Króla w twoim sercu...

Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymajcie się mocno Słowa Życia...
        

Brak komentarzy: