poniedziałek, 20 marca 2017

Dzień po dniu

20 marca 2017

Jego potomstwo będzie trwało wiecznie...

Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki...

Zaskoczenie, zdziwienie - skąd to dziecko...
Dobrze, że był mężem sprawiedliwym...
Nie jesteś nikim - jesteś potomkiem Dawida...
Przyjmij to dziecko - niech będzie twoim...

Józef posłuchał - uwierzył i stało się tak...
Jezus jest synem Dawida - jest Mesjaszem...
Józef wprowadza nas w nieskończoność...
Wiara jest poręką tych dóbr - idzie niebo...

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański...

Miłość jest pierwszym aktem, Dzięki któremu Bóg daje się poznać i wychodzi nam na spotkanie. Niech zatem nasze serce będzie otwarte na ufność, że jesteśmy miłowani przez Boga. Jego miłość zawsze nas uprzedza, towarzyszy nam i pozostaje przy nas, pomimo naszego grzechu.
papa Franciszek
  
   

Brak komentarzy: