piątek, 10 marca 2017

Dzień po dniu

10 marca 2017

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?...

Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim...

Powrót do Boga wymaga pojednanie z braćmi...
Grzech rani ludzi i oddala ich od siebie...
Przebaczenie i pojednanie jest koniecznością...
W tym wyraża się nawrócenie i powrót do Boga...

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha...

Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza...
św. S. Faustyna Dz 57     

Brak komentarzy: