czwartek, 2 marca 2017

Dzień po dniu

2 marca 2017

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu...

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego...

Wybierz Jezusa - to najlepszy wybór dla ciebie...
On już na początku wybrał ciebie - tak ciebie...
To dla ciebie przyszedł na świat - umarł na krzyżu...
Zbawił cię z miłości - teraz mówi - pójdź za Mną...

Wiara jest łaską Boga - jest wyborem człowieka...
Bóg przychodzi do ciebie - otwórz się i zaproś...
Zaufaj Mu i oddaj Mu swoje życie - nie lękaj się...
To jedyna droga życia dla ciebie - abyś ocalał...

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje...

Wiara syci się i karmi pamięcią. Pamięcią Przymierza, które Pan zawarł z nami: On jest Bogiem naszych ojców i dziadków. Nie jest Bogiem z ostatniej chwili, Bogiem bez rodzinnej historii, Bogiem, który, aby odpowiedzieć na każdy nowy paradygmat, musiałby odrzucać, jako przestarzałe i bez wartości, te wcześniejsze...
papa Franciszek dziś...    

Brak komentarzy: