niedziela, 19 marca 2017

Dzień po dniu

19 marca 2017

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie...

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Jesteśmy wszyscy spragnieni miłości...
Grzech przysłania nam Boga - burzy nas...
Jezus przynosi nam pojednanie i pokój...
Umarł za grzeszników - to ofiara miłości...

O gdybyś znała dar Boży...

Myśmy słyszeli i poznali Jezusa z Nazaretu...
Jego koledzy wyrzucili Go poza miasto...
My pragniemy - ale szukamy gdzie indziej...
Pamiątki Jezusa są puste - tylko prowokują...

Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda... 

Zatwardziałość serca jest ciężką chorobą...
Skrusz, Panie moje serce - abym żył i kochał...
Daj mi swego Ducha - serce świątynią chwały...
Spotkaj mnie na pustynnych drogach ucieczki...

Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał...  

Brak komentarzy: