wtorek, 7 marca 2017

Dzień po dniu

7 marca 2017

Bóg sprawiedliwy wyzwala z niewoli...

Słowo, które wychodzi z ust moich , nie wraca do Mnie bezowocnie...

Czytaj Biblię i słuchaj Pana - Bóg mówi do ciebie...
Modlitwa nie może być przegadana - trwaj w ciszy...
Wszystko zaczynaj od modlitwy - będziesz owocny...
Pan mówi - wola Pana objawia się w rozeznaniu...

Bóg jest twoim Ojcem  - jesteś Jego dzieckiem...
Jezus jest blisko - wszedł w twoją i  świata historię...
Duch Święty jest w twoim sercu miłością i mocą...
Uwielbiaj Pana z radością i dziękuj Mu za wszystko...

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba...

Modlić się to znaczy rozmawiać z Bogiem. Odważyłbym się powiedzieć więcej. Modlić się to znaczy: odnajdywać się w tym Jednym, Odwiecznym Słowie, którym przemawia Ojciec - i które przemawia do Ojca. To Słowo stało się Ciałem, aby łatwiej nam było się znaleźć się w Nim również z naszym ludzkim słowem modlitwy. To słowo może być czasem bardzo nieudolne. Czasem nam go w ogóle brakuje. A jednak Słowo, które stało się Ciałem, wciąż dopełnia się ową nieudolnością naszych ludzkich słów, ażeby mówić do Ojca całą pełnią owej mistycznej jedności, jaką stanowi z Nim każdy człowiek, który się modli. Jaką stanowią wszyscy modlący się. W tej szczególnej jedności ze Słowem zawiera się wielkość modlitwy, jej godność, poniekąd jej definicja.
św. Jan Paweł II 


   


Brak komentarzy: