sobota, 11 marca 2017

Dzień po dniu

11 marca 2017

Błogosławieni słuchający Pana...

Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują...

Twoja miłość do ludzi na miarę Jezusa...
Wyjdź w miłości poza granicę swego JA...
Błogosław i kochaj ludzi nieprzyjaznych...
Duch Święty przychodzi z pomocą słabości...

Miłość zatacza kręgi i wychodzi poza...
Trzeba pokonać swój strach, aby kochać...
Bóg kocha grzeszników i niewierzących...
Duch Święty działa w nas w miłości...

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski...

     

Brak komentarzy: