czwartek, 30 marca 2017

Dzień po dniu

30 marca 2017

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą...

Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój...

Bóg ich prowadził - oni schodzili z Jego drogi...
Uprawiali bałwochwalstwo w drodze na pustyni...
Zawarł z nimi przymierze - byli ludem Boga...
Przez wstawiennictwo Mojżesza przebaczał...

Dziś szukamy nowych dróg - pustka jest w nas...
Chciwość pieniędzy czyni bożkiem mamonę...
Kariera staje się celem - snutek jest i złość...
Jezus przychodzi - nie wierzymy - chcemy znaku... 

Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście...  

Brak komentarzy: