piątek, 17 marca 2017

Dzień po dniu

17 marca 2017

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...

Pan jest i działa w historii świata, moim życiu też...
Nie wszystko rozumiem - lęk mnie przejmuje...
Działam często na oślep - wywracam wydarzenia...
Niech Jezus odrzucony będzie moim Panem...

Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni...

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.  Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca — nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty — musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa.
św. Jan Paweł II

   

Brak komentarzy: