środa, 8 marca 2017

Dzień po dniu

8 marca 2017

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie...

Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam...

Bóg nie chce katastrofy człowieka...
Posyła Jonasza i ciebie do ludzi...
Jest to dziś misja miłosierdzia...
Grzech niszczy człowieka i świat...

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post...

Uwierzyć Bogu to podjąć pokutę i modlitwę...
Uznać zło czynów i zmienić kierunek życia...
Odwrócić się od swego złego postępowania...
Jesteś posłany jako świadek miłosierdzia...

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny...

 
     

Brak komentarzy: