sobota, 4 marca 2017

Dzień po dniu

4 marca 2017

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem...

Zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa...
Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie...

Otwórz się na słowo Pana - On przychodzi do ciebie...
Wiara rodzi się w spotkaniu - jest twoją wolną decyzją...
Nie lękaj się - nic nie stracisz - Bóg jest dobry...
Gdy cię pochwyci staniesz się przyjacielem Jezusa...

Uwierzyć w miłość Boga i żyć według Jego Prawa...
Otworzyć się na Ducha Świętego - jest naszą pomocą...
Ogień zapłonie w sercu - wyruszysz w drogę pewną...
Pustka ustąpi - twoje życie zrodzi piękny owoc...

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości Mojej!...


     

Brak komentarzy: