poniedziałek, 13 marca 2017

Dzień po dniu

13 marca 2017

Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów...

Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań...

Nawrócić się do Pana to uznać zło grzechów...
Nawrócić się do Pana to odrzucić grzech...
Naprawić krzywdę, prosić o przebaczenie...
Wejść z pomocą Ducha Świętą na drogę Jezusa...

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny...

Brak komentarzy: