niedziela, 12 marca 2017

Dzień po dniu

12 marca 2017

Okaż swą łaskę ufającym Tobie...

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę...

Słowo Pana wzywa nas - trzeba wyruszyć w drogę...
Zaufaj Panu i wyjdź w drogę - Pan cię poprowadzi...
Tak zaczyna się przygoda wiary każdego z nas...
Abram wyszedł, Maryja uwierzyła - a ty gdzie jesteś...

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą...

Przeszkód jest wiele w nas - Duch Święty wspomaga...
Nieprzyjaciół wokół - nie lękaj się - zło zwyciężaj dobrem...
Bóg jest z nami - któż przeciwko nam - idź do przodu...
Radość i nadzieja jest twoim świadectwem dla świata...

To jest mój Sym umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie...Brak komentarzy: