środa, 22 marca 2017

Dzień po dniu

22 marca 2017

Kościele święty, chwal swojego Pana...

Słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać...
One są mądrością i umiejętnością w oczach narodów...

Idziemy drogą Bożego prawa - Jezus prowadzi...
Pokusa sprowadza nas na manowce grzechu...
Gubimy drogą życia - idziemy donikąd...
Nawróć się - uznaj mądrość Bożego prawa...

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego...

 

 
  

Brak komentarzy: